Từ khoá: GIVING A FACT

TRIỂN KHAI Ý TRONG IELTS WRITING TASK 2 (PHẦN 2) – GIVING A FACT

Tiếp nối với series “Triển khai ý trong IELTS Writing Task 2” của Home English. Hôm nay, hãy cùng nhau tìm hiểu về kĩ thuật...