Từ khoá: HƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN PHÁT ÂM HIỆU QUẢ

SHADOWING – PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN PHÁT ÂM HIỆU QUẢ

Đã bao giờ bạn cảm thấy bất lực khi nghe lại video speaking của mình vì ngữ điệu và phát âm của bản thân  khó...