Từ khoá: IELTS WRITING TASK 2

TRIỂN KHAI Ý TRONG IELTS WRITING TASK 2 (PHẦN 1)

Writing là kĩ năng được đánh giá là khó để ghi điểm nhất trong bài thi IELTS. Tâm lí chung của các IELTS learners khi...