Từ khoá: TOPIC DRIVERLESS CARS

WRITING TASK 2 – TOPIC DRIVERLESS CARS

Thời gian gần đây, IELTS Writing thường đưa ra những chủ đề khó và lạ. Có thể nói “Driveless Cars” là một chủ đề khá...