Từ khoá: True /False /Not Given

TẤT TẦN TẬT VỀ DẠNG BÀI TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN

True/ False/ Not given là dạng bài phổ biến trong IELTS Reading. Hầu như bộ ba này luôn “hăm he” xuất hiện ở bất kỳ...